Over Beelden in Leiden

Geschiedenis

Op 21 september 2011 is de Stichting Beelden in Leiden officieel opgericht. De stichting kent zes bestuursleden die na een discussie op LinkedIn over de mogelijkheden van een beeldentuin of -tentoonstelling in Leiden besloten om in navolging van andere steden in Leiden ook een beeldenexpositie te organiseren. De bestuursleden richten zich elk vanuit hun eigen disciplines op zaken als fondsenwerving, organisatie, communicatie en relatiebeheer. Dit leidde al snel na de oprichting van de stichting tot de vorming van een comité van aanbeveling, waarin een aantal prominenten uit de cultuurwereld zitting heeft genomen.

Het doel van de stichting is om jaarlijks een beeldententoonstelling te organiseren op de Hooglandse Kerkgracht in Leiden om aankomende Nederlandse kunstenaars een podium te bieden. Hiertoe trok de stichting een professionele curator aan. Van 2012 tot 2016 was dit Feico Hoekstra, in 2017 was dat het curatorenpaar Iemke van Dijk en Guido Winkler. De eerste editie van Beelden in Leiden vond plaats van juni tot en met augustus 2012.

Marianne Lammersen – Parasiet – Frans de Witprijs 2012

Frans de Witprijs
Een gezaghebbende vakjury kent jaarlijks het meest vernieuwend werk de Frans de Witprijs toe. Frans de Wit is een van de bekendste.  beeldhouwers die Leiden heeft voortgebracht Hiertoe werkt Beelden in Leiden nauw samen met Stichting beeldhouwer Frans de Wit. Aan de uitreiking zijn een oorkonde en een geldprijs gekoppeld. Daarnaast wordt de kunstenaar uitgenodigd het jaar erop weer mee te doen.

 

Margriet van Breevoort – Homunculus Loxodontus – Winnaar bouwmarkt publieksprijs 2016

Publieksprijs
Naast de vakprijs is er een publieksprijs. Bezoekers van de tentoonstelling op de Hooglandse Kerkgracht kunnen stemmen op hun favoriete kunstwerk. De publieksprijs werd tot 2015 georganiseerd i.s.m. het Leidsch Dagblad en in 2016 en 2017 met Bouwmaat als partner.

 

ANBI

Uit onze statuten

2.1 De stichting heeft ten doel:

  • het bevorderen van het (doen) ontwerpen, financieren, realiseren en plaatsen van beelden in de openbare ruimte in de gemeente Leiden en omliggende gemeenten;
  • het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

2.2 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het uitschrijven en organiseren van ontwerpwedstrijden, het organiseren van tentoonstellingen, het aantrekken van sponsors.

2.3 De stichting heeft niet het oogmerk tot het behalen van winst.

9.1 Het boekjaar van de stichting loop van één september in enig boekjaar tot en meet één en dertig augustus i het daaropvolgende boekjaar.

Jaarverslag 2017 (PDF)