Concepts of Time

Geen enkel ding in dit heelal, geloof me, gaat teloor,
Maar alles wisselt en vernieuwt. Men spreekt van een geboorte
Als er iets anders aanvangt dan er was, en sterven is
Ophouden met hetzelfde zijn. En toch, het grote geheel
Blijft wel bestaan, al schuift er nog zoveel van hier naar daar.
(Ovidius, Boek 15, 254)

Beeldhouwers hebben in de afgelopen vijftig jaar hun artistieke grenzen verlegd. Het eind van de 19de en begin 20ste eeuw heeft de beeldhouwkunst zich losgemaakt van zijn traditionele, klassieke betekenis. Beeldhouwkunst kan een installatie zijn of de drie-dimensionale uitvoering van een schilderij.

In toenemende mate is beeldhouwkunst conceptueel geworden. Duurzame materialen als brons en steen hebben plaatsgemaakt voor vluchtige kunststofmaterialen zoals epoxy, polyurethaanschuim of styrofoam. Hedendaagse beeldhouwkunst is niet meer gemaakt voor de eeuwigheid maar tijdelijk en vergankelijk.

In een tijd dat de beeldhouwer aan zijn werk iedere betekenis kan geven die hij wenst, ontstaat behoefte aan nieuw houvast. In deze zoektocht naar nieuwe betekenis blijkt het verleden voor de deelnemende kunstenaars een bron van inspiratie. Kunstenaars zoeken naar ankerpunten in het verleden om zich mee te verbinden en voor het werk bestaansrecht te vinden. Door verbinding te leggen met het verleden hervinden beeldhouwers hun hedendaagse positie. De 7e editie van Beelden In Leiden toont beelden van tien beeldhouwers die met hun werk wijzen op de relevantie van geschiedenis. De kunstenaars onderzoeken concepten van tijd, hoe deze zich manifesteren in uiteenlopende vormen van beeldtaal, objecten en iconografie. De resultaten hiervan gebruiken zij voor het creëren van nieuwe beelden.

De kunstenaars zijn gekozen vanwege hun getoonde verwantschap met aspecten uit de geschiedenis. Zij onderzoeken verschillende concepten van tijd en putten hiervoor uit films, literatuur of kunst uit voorgaande eeuwen en verweven fragmenten hieruit in eigen voorstellingen. De bereikbaarheid van steeds grotere databanken op internet speelt hierin een belangrijke rol.

De fragiele vaak kunststof materialen waarmee hedendaagse beeldhouwers werken, stellen eveneens de vergankelijkheid en de eeuwigheidswaarde van de hedendaagse beeldhouwkunst ter discussie.

Tien jonge, talentvolle beeldhouwers reflecteren met nieuwe beelden op aspecten uit het verleden en geven daarmee richting aan de hedendaagse beeldhouwkunst.

Selectiecriteria deelnemende kunstenaars
Uitgangspunt bij de selectie van negen talentvolle hedendaagse beeldhouwers is allereerst het thema van de 7e editie van Beelden In Leiden: Concepts of Time. Dit betekent dat kunstenaars zijn uitgenodigd die aantoonbare affiniteit met het onderwerp hebben.

Ten tweede zijn kunstenaars geselecteerd die niet eerder een werk voor de openbare ruimte buiten hebben gemaakt.  Een beeld voor buiten dat regen en wind kan doorstaan, stelt andere eisen aan het materiaal dan een beeld voor binnen. De kunstenaars worden uitgedaagd hierover na te denken en met andere materialen te werken dan zij gewend zijn.

Ten derde zijn kunstenaars geselecteerd die redelijk recent zijn afgestudeerd van de Kunstacademie of Rijksacademie, maar toch al enkele jaren geëxposeerd hebben in een galerie, museum of andere instelling waarbij de leeftijdsgrens van 35 jaar is aangehouden.

Ten vierde zijn het beeldhouwers die duidelijke representanten/vertegenwoordigers zijn van de hedendaagse beeldhouwkunst. Zij vormen de voorhoede, de avant-garde en daarmee de beeldhouwers van de toekomst.

2018: 200-jarig bestaan Rijksmuseum van Oudheden en Europees jaar van het Cultureel erfgoed

De tentoonstelling Concepts of Time sluit aan bij de viering van het 200-jarig bestaan van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden. Ter gelegenheid hiervan opent het RMO haar deuren voor de tien deelnemende hedendaagse beeldhouwers om zich door de collectie van het RMO te laten inspireren voor het maken van nieuwe beelden.

2018 is uitgeroepen tot het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed met als thema ‘Erfgoed verbindt, Europa inspireert’. In dat jaar is er bijzondere aandacht voor de belangrijk rol die erfgoed kan spelen in het cultureel divers Europa. De tentoonstelling van Beelden In Leiden waarin beeldhouwers reflecteren op verschillende aspecten van dit cultureel erfgoed, sluit aan bij dit thema.

%d bloggers liken dit: