Concepts of Time

De jaarlijkse openlucht beeldententoonstelling op de Hooglandse kerkgracht in Leiden, staat dit jaar in het teken van geschiedenis. Deze 7e editie van Beelden In Leiden toont beelden van tien beeldhouwers die met hun werk wijzen op de relevantie van geschiedenis. De kunstenaars onderzoeken concepten van tijd, hoe deze zich manifesteren in uiteenlopende vormen van beeldtaal, objecten en iconografie. De resultaten hiervan gebruiken zij voor het creëren van nieuwe beelden.

Selectiecriteria deelnemende kunstenaars
Uitgangspunt bij de selectie van negen talentvolle hedendaagse beeldhouwers is allereerst het thema van de 7e editie van Beelden In Leiden: Concepts of Time. Dit betekent dat kunstenaars zijn uitgenodigd die aantoonbare affiniteit met het onderwerp hebben.

Ten tweede zijn kunstenaars geselecteerd die niet eerder een werk voor de openbare ruimte buiten hebben gemaakt.  Een beeld voor buiten dat regen en wind kan doorstaan, stelt andere eisen aan het materiaal dan een beeld voor binnen. De kunstenaars worden uitgedaagd hierover na te denken en met andere materialen te werken dan zij gewend zijn.

Ten derde zijn kunstenaars geselecteerd die redelijk recent zijn afgestudeerd van de Kunstacademie of Rijksacademie, maar toch al enkele jaren geëxposeerd hebben in een galerie, museum of andere instelling waarbij de leeftijdsgrens van 35 jaar is aangehouden.

Ten vierde zijn het beeldhouwers die duidelijke representanten/vertegenwoordigers zijn van de hedendaagse beeldhouwkunst. Zij vormen de voorhoede, de avant-garde en daarmee de beeldhouwers van de toekomst.

2018: 200-jarig bestaan Rijksmuseum van Oudheden en Europees jaar van het Cultureel erfgoed

De tentoonstelling Concepts of Time sluit aan bij de viering van het 200-jarig bestaan van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden. Ter gelegenheid hiervan opent het RMO haar deuren voor de tien deelnemende hedendaagse beeldhouwers om zich door de collectie van het RMO te laten inspireren voor het maken van nieuwe beelden.

2018 is uitgeroepen tot het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed met als thema ‘Erfgoed verbindt, Europa inspireert’. In dat jaar is er bijzondere aandacht voor de belangrijk rol die erfgoed kan spelen in het cultureel divers Europa. De tentoonstelling van Beelden In Leiden waarin beeldhouwers reflecteren op verschillende aspecten van dit cultureel erfgoed, sluit aan bij dit thema.

%d bloggers liken dit: