Beelden in Leiden

De grootste openluchttentoonstelling van jong beeldhouwtalent in Nederland presenteert dit jaar 'Concepts of Time'

Concepts of Time

Onze jaarlijkse openlucht tentoonstelling van jong beeldhouwtalent staat dit jaar in het teken van geschiedenis. Tien talentvolle beeldhouwers zijn door onze gastcurator Sandrine van Noort, uitgenodigd een nieuw beeld te maken geïnspireerd door het verleden.

Daarmee willen wij dit jaar aansluiten op de viering van het 200-jarig bestaan van het Rijksmuseum van Oudheden.

Lees verder

Het Programma

Tot en met 5 augustus - Openluchttentoonstelling, Hooglandse Kerkgracht

Tot en met 5 augustus - Galerie, Hooglandse Kerkgracht 8, geopend dinsdag t/m zondag 12 - 17 uur

Tot en met 9 september - Satelliettentoonstelling Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28

Tot en met 2 september - Satelliettentoonstelling galerie en voorterrein LUMC, Albinusdreef 2

Frans de Witprijs

Beelden in Leiden heeft als doel jong beeldhouwtalent een podium te bieden. Ter stimulans wordt daarom jaarlijks de Frans de Witprijs - genoemd naar de bekende Leidse beeldhouwer - uitgereikt.

Dit jaar is de prijs toegekend aan 'The Starship Affliction' van Damian Kapojos.
De jury bestond uit Jeannette ten Kate, Guido Geelen en Maarten Bertheux.

De Stichting Beelden in Leiden is door de Belastingdienst geregistreerd als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) onder nummer 850942500.

De stichting Beelden in Leiden is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 535 97044.

Het bestuur van de stichting Beelden in Leiden wordt gevormd door:

Marcus Rooijakkers (VZ)
Annemieke Stoop (AS)
René Bijker (PM)
Jacqueline Petit (VVZ Kunst)
Niels Kuiper
Hans van Dalen

Tijdens de tentoonstelling opent de stichting een Informatiecentrum en Galerie aan de Hooglandse Kerkgracht 8, Leiden.
Mevrouw Jacowies Surie is onze office manager. Zij is bereikbaar op nummer: 0651 419 942

Mail: mail (at) beeldeninleiden.nl
Post: Postbus 11186, 2301 ED LEIDEN